Business témata

Občasně-pravidelně aktualizovaný seznam obchodních potřeb/výzev/problémů (Business témata) tak jak se s nimi v naší praxi setkáváme. K jejich řešení můžete sami (s Vaším skvělým IT v zádech) nebo s partnery (Vámi, nebo i námi prověřenými dodavateli IT řešení) a samozřejmě také s naší pomocí s výhodou využít nástroje EHDM (Enterprise Hybrid Data Management) z portfolia SW produktů dlouholetého leadera na trhu Data Managementu - společnosti  Informatica, jejímž je společnost InfaPartner hrdým a dlouholetým distributorem.

Pro spolupráci se společností Informatica jsme se rozhodli díky jejich doslovně 100% (totálnímu) zaměření na data, jejich správu a práci s nimi kvůli poskytování/dodávce těch „Správných Dat“ všem navazujícím systémům a uživatelům v celé společnosti (od řadového operátora po CEO) i mimo ni (např. pro ekosystém Vašich dodavatelů či zákazníků). Jak nahlédnete níže.
 

Nástroje

Pro budování aplikací a systémů řešících Byznys témata uvedená výše, lze jako komponentů spolu s produkty třetích stran s výhodou využít nástrojů pro správu dat společnosti Informatica vhodně začleněných do celkové (Enterprise ICT) architektury.


Zobrazit nástroje