Solutions

Propojujeme světy informačních a výrobních technologií. Dodáváme datové aplikace a řešení "na klíč".

V našich projektech zaštiťujeme kroky od kvalifikace problémů, přes návrh řešení a volbu nejvhodnějších technologií, po následnou implementaci a rozvoj.

Bavíme se s vizionáři, technicky zdatnými leadery, kteří se nebojí změny!

Naše expertní oblasti

Naše případové studie

 • OEE Reporting

  Agregovaný pohled na výrobně-provozní data

  Agregovaný pohled na výrobně-provozní data

  Společnost BCS Automotive Interface Solutions, s.r.o. je respektovaným dodavatelem elektronických komponentů do automobilového průmyslu. Firmě BCS AIS jsme dodali Proof ofConcept, který na základě sběru dat z výroby vyhodnotil a digitálně zobrazil OEE managementu v požadovaném detailu.

  Businessová potřeba:

  • Efektivně reportovat OEE a tedy efektivněji výrábět
  • Jednoduše analyzovat data zvýroby
  • Operativně analyzovat historická data
  • Omezit časovou náročnost a chybovost v důsledku přepisu dat mezi desítkami Excel souborů

  Výzvy:

  • Neschopnost rychlého přehledu historické produktivity
  • Špatná orientace v desítkách Excel tabulek
  • Neschopnost jednoduché filtrace dat a trendovosti
  • Dopad na finanční ohodnocení pracovníků

  Navržené řešení:

  • Implementace Proof of Concept projektu nad nadefinovaným objemem dat
  • Automatizované propojení Excel tabulek s nástrojem Microsoft Power BI
  • Tvorba specializovaných dashboardů na měření OEE a jejích součástí
  • Tvorba analytických pohledů na data pro management

  Výsledek a přínosy:

  Výsledkem PoC byl agregovaný pohled na výrobně-provozní data za předem definovaná období, která bylo možné lehce a efektivně filtrovat, analyzovat a porovnávat mezi sebou. V datech bylo jednoduché se zorientovat a činit nad nimi důležitá rozhodnutí pro provoz, výrobu a plánování. PoC jsme dodali během 2 týdnů od konzultací po hotový dashboard v Power BI.

 • Studie proveditelnosti

  Bezpapírové a automatizované procesy

  Bezpapírové a automatizované procesy

  Společnost AGC Processing v Kryrech, která vyrábí izolační a bezpečnostní skla nadměrných rozměrů, nás pověřila návrhem řešení, které by automatizovalo jejich chybné procesy založené na papíru. Díky našim odborným znalostem jsme provedli úspěšnou studii proveditelnosti a navrhli elegantní řešení, které nyní v AGC implementují.

  Businessová potřeba:

  • Automatizace papírových procesů
  • Sběr a zpracování dat o produktivitě a docházce
  • Tvorba reportů o klíčových KPI's v reálném čase
  • Automatické počítání výkonnostních prémií

  Výzva:

  • 40 000 EUR roční ztráta neefektivním ručním přepisem (125 dní)
  • 2-3 denní prodleva mezi sběrem dat a podáním zprávy
  • Chybné, časově náročné a manuální zpracování dat
  • Vysoké náklady ušlých příležitostí v důsledku pozdního reportingu

  Navržené řešení:

  • DWH postavený na databázi SQL (již používáno)
  • Integrace systému HR (již implementováno)
  • Implementace čteček RFID karet (již používáno)
  • RPA + skripty pro automatizované zpracování dat
  • Data pipelines pro PowerBI reporting (již používáno) 

  Výsledek naší práce:

  Za 2 měsíce jsme provedli analýzu současného stavu, navrhli proveditelné řešení s odhadovaným ROI 7 měsíců a vytvořili projektový plán implementace. Navrhované řešení, které eliminuje a automatizuje dříve papírové procesy a výkaznictví, nyní společnost AGC interně implementuje pod naším dohledem.

 • Implementace projektu

  Snížení odpadů - zmetky

  Snížení odpadů - zmetky

  Globální výrobce specializovaných těsnících řešení pro automobilový průmysl se potýkal s nadměrnou produkcí zmetků. Pečlivou analýtou výrobního procesu a interní IT infrastruktury se nám podařilo navrhnout a dodat řešení pro sběr a vizualizaci dat, které snížilo produkci zmetků na polovinu.

  Businessová potřeba:

  • Co nejvíce snížit produkci zmetků a odpadu
  • Zlepšení přehledu o výrobním procesu
  • Zlepšit rozhodování na shopflooru
  • Shromažďovat a ukládat historická data o materiálových směsích

  Výzva:

  • 10% příjmů ročně ztracených ve šrotu
  • Neschopnost přijímat rozhodnutí v reálném čase, což negativně ovlivńuje výrobu šrotu
  • Údaje o výrobě a materiálu nebyly integrovány a snadno vizualizovány

   

  Řešení:

  • Back-end datová integrace mezi SAPem a SQL databází
  • SQL DB architektura a vývoj 
  • RPA vývoj v nástroji GUI Master
  • Front -end vývoj v .NET

  Výsledek:

  Díky bezproblémové integraci všech materiálových a výrobních dat a vývoji samostatné aplikace pro vizualizaci dat se na shopflooru podařilo výrazně snížit produkci zmetků o 50%. Návratnost investice do projektu byla 3 měsíce.

 • Technologické školení

  Qlik Sense školení

  Qlik Sense školení

  Přední výrobce kol z lehkých slitin pro osobní a užitková vozidla se potýkal s neefektivním využitím platformy Qlik Sense pro své obchodní operace. Díky pečlivě zorganizované sadě školení si nyní Ronal Group plně osvojil platformu Qlik Sense a využívá její potenciál.

  Businessová potřeba:

  • Umožnit samostatné analytické dovednosti zaměstnanců v podniku
  • Zvýšit adopci technologie Qlik Sense v podniku
  • Snížit zátěž IT oddělení od povinností jiných útvarů
  • Rychle a přesně zpracovat KPIs pro vedení společnosti

  Výzvy:

  • Klíčový pracovníci s omezenými technologickými znalostmi pro své každodenní úkoly
  • Nízké využití Qlik Sense napříč firmou
  • Neschopnost rychle vytvářet spolehlivé analýzy, prognózy a reporty

  Řešení:

  • Sada školení a prezentací s vedoucím konzultanatem Qlik Sense pro 12 klíčových uživatelů
  • Na míru vytvořené příklady dle požadavků jednotlivých oddělení, na vlastních vzorcích dat podniku.
  • Skupinové a individuální úlohy, které pomohly předat důležité know-how během 2 týdnů

  Výsledek a přínosy:

  Díky pokrytí specifických oblastí, prostřednictvím sady individuálně vytvořených woorkshopů, je nyní zákazník schopen vytvářet pokročilé úrovně reportingu, forecastů a analytických úloh i v nových odděleních, jako je controlling, finance, prodej a výroba a poskytovat rychle kvalitní podklady k rozhodování.