Solutions

INFA Solutions vznikla z potřeb našich klientů, pro něž byla největší přidanou hodnotou naše znalost informačních i provozních technologií, zkušenost s řízením subdodavatelů, silný partnerský ekosystém a efektivní projektové řízení.

 V INFA Solutions realizujeme projekty v průmyslovém odvětví formou systémové integrace. V roli důvěryhodného technologického partnera a dodavatele řešení, pomáháme naplňovat strategické cíle našich zákazníků.

Bavíme se s vizionáři, technicky zdatnými leadery, kteří se nebojí změny! V rámci našich realizací zaštítíme kroky od kvalifikace problémů, přes návrh řešení a volbu nejvhodnějších technologií, po následnou implementaci a rozvoj.

Naše expertní oblasti