Zodpovědnost IT vlastníků i obchodních uživatelů za data a jejich provozní i právní konzistenci a využitelnost (ta Správná Data)

Data Governance (3.0)

Úvod do problematiky:

Známé heslo z vnější strany dveří dětských pokojů "Pořádek je pro blbce inteligent zvládá chaos.", jistě znáte. Ale možná si neuvědomujete, že se jím řídí Vaše IT (a možná i Vy) při práci s vašimi obchodními daty.

To, že se tak Vy, Vaše IT, a tím pádem celá Vaše firma chováte, poznáte snadno, a to tak, že neznáte odpověď na otázku: „Co je to Data Governance?“. Resp. Vám ten pojem vůbec nic neříká. Ale měl by! A proto si teď prosím znova přečtěte celý nadpis a pak čtěte dál.

Zodpovědnost IT vlastníků i obchodních uživatelů za data a jejich provozní i právní konzistenci a využitelnost (ta Správná Data)
Pořádek je pro blbce inteligent zvládá chaos.
Hrdinů jsou plné hřbitovy (a také nápravná zařízení)

Výzvy:

Pouze správně udržovaná a spravovaná data obsahují správné informace a umožní Vám tak získat konkurenční výhodu? O správnou práci s daty (zabezpečení, přístupy, atd.) se navíc čím dál více zajímají různé dozorové orgány (GDPR). Kdo má ve Vaší organizaci zodpovědnost za práci s daty a odpovídajícími procesy? Tzn. nastavení rolí, vlastníků, přístupů, pojmosloví ve vymezených oblastech, atd.

Popis tématu:

Modifikovaný název Data Governance (3.0) jsme si dovolili použít s odkazem na termín Data 3.0 zavedený společností Informatica.

Data 3.0 lze chápat jako další krok evoluce při práci s daty – kdy z pohledu data managementu byla první generace Data 1.0 víceméně přesouvání dat mezi aplikacemi (zde vznikl populární termín ETL před 20 lety). Druhá generace Data 2.0 již více pracovala s informační hodnotou dat a začala se řešit kvalita dat, centralizace klíčových dat atd. V éře Data 3.0 jsou právě data tou základní esencí, která definuje nové služby a produkty, kdy vznikají nové typy businessu (třeba Uber, Airbnb). Ať chceme nebo nechceme, tento trend bude ovlivňovat business stále více a více a organizace budou muset reagovat, aby zůstaly konkurenceschopné.

Příklad využití dat pro definici nového produktu. Velké filmové studio vynaloží nemalé peníze na realizaci filmu – aniž dopředu ví, jestli film bude hitem nebo naopak propadne. Netflix na to šel obráceně. Začal analýzou dat – identifikoval cílovou skupinu pro kterou chtěl vytvořit nový pořad, zjistil jejich preference (jak dlouhý by měl být jeden díl seriálu, jací herci jsou v této skupině oblíbení, jaká témata, atd.) – a tak vznikl velmi úspěšný seriál House of Cards. V éře Data 3.0 se dále zvyšuje hodnota dat, stále více se podílí na řízení businessu – taková data ale nutně musí být maximálně důvěryhodná, proto nabývá na významu řízení dat, Data Governance, zde tedy použitá s přídavkem 3.0. Není to ale jen transformace businessu, ale třeba také rostoucí tlak legislativy na „pořádek v datech“, kdy zavedení kvalitní Data Governance je víceméně nutností.

Integrační, analytické a další nástroje pro správu dat společnosti Informatica Vám tedy zajistí, aby data, jejich obsah, dostupnost či kvalita umožňovala poskytovat informace potřebné pro dosažení obchodních cílů.

Jak vidíte, je to prostě stále jen a opět hlavně o „správných datech“!!!

Toto téma řešíme pomocí těchto nástrojů

Data Quality

Když data tak správná

Zjistit víc