Stop plýtvání a špatné kvalitě!

 

Scrap & Waste Management

Úvod do problematiky:

Tratíte spoustu peněz kvůli velké zmetkovosti? 

Máte většinu nákladů vázaných v materiálu?

Neumíte odhalit příčiny zmetkovosti ze scrap reportů? 

Potřebujete zvýšit výtěžnost materiálu? 

Nemůžete věřit evidenci zmetků? 

Výzvy:

Až astronomické mohou být finanční hodnoty vstupního materiálu, který se nepovede přetvořit ve výstup z výroby. Tyto kvalitativní problémy jsou zejména viditelné u firem které ve vstupním materiálu vážou 50 a více procent nákladů. Výzvy jsou spojené s oblastmi automatizace, robotizace i digitalizace.

Velmi často tedy konzultujeme s našimi zákazníky především nějakou formu procesní změny, kterou můžeme vhodně doplnit o digitální řešení na bázi dat, které pomáhá s podporou nově upraveného procesu, s dlouhodobým monitoringem, reportingem, analýzou a návrhy dalších zlepšení. 

Výzvy se kterými se naši zákazníci v oblasti scrap & waste managementu potýkají je mnoho:

  • nemožnost odhalení příčin šrotací, reklamací, nebo odpisů;
  • žádný, či nedůvěryhodný sběr a monitoring informací o tvorbě zmetků;
  • špatně nastavené výrobní procesy a procesy kontroly kvality;
  • neschopnost plnit nastavené KPIs;
  • nedůvěra v evidenci zmetkovosti.

Tyto výzvy lze kategorizovat dle úrovně digitální vyspělosti na několik úrovní. Jde především o výzvy spojené s (ne)schopností: 

  • sbírat data o zmetkovosti,
  • data o zmetkovosti správně monitorovat, analyzovat a interpretovat,
  • upravovat výrobní proces, či proces kontroly kvality.

Pro každou z těchto úrovní je samozřejmě zásadní dopad, který má na výrobu jako takovou. Protože lze uvažovat o všech těchto výzvách jako o genealogických nápravných krocích, je naprosto zásadní se soustředit na míru úspory, kterou nápravné kroky budou mít. I zde je potřeba se opírat o ta „správná data“