Automatizované odhalování změn chování, nových akcí a záměrů konkurentů na trhu

Competitive Intelligence

Úvod do problematiky:

Nebudeme Vás zatěžovat dalšími „moudry“ z válečnictví, např.: „Generálové jsou dobře připraveni, bohužel na minulou válku“ a „Nepřítel naslouchá!“ Raději se rovnou podívejte do dalšího odstavce.

Automatizované odhalování změn chování, nových akcí a záměrů konkurentů na trhu
Své přátele si drž blízko, protivníky ještě blíž.

Výzvy:

Již jste ve Vaší obchodní praxi zažili, že jste měli skvělý produkt s ambicí být první na trhu a přesto Vás konkurence "doběhla" a tím pádem i předběhla? Zažili jste také někdy nečekaný pokles plnění prodejního plánu do té doby bezproblémového produktu a nevěděli jste proč? (I za tím byla jistě konkurence.) Chtěli byste o tom v budoucnu vědět dopředu? Chcete optimalizovat Vaši reakci na chování konkurence? A chcete pro změnu příště „doběhnout“ a předběhnout konkurenty vy?

Popis tématu:

Konkurenci je dobré sledovat. Ještě lepší je mít ji pod kontrolou. Toho lze dosáhnout pomocí automatizovaného sledování veřejně dostupných informací o chování konkurentů, jejich akcích a jejich produktech a podobně.

Automatizovaným sledováním konkurence a jejího chování zjišťujeme, co se děje na trhu. Obohacením vlastních dat o externí informace získané monitoringem konkurence se pak také snažíme udržet či získat obchodní výhodu.

K tomu slouží integrační, analytické i další nástroje pro správu dat společnosti Informatica, které poskytnou „správná data“ dalším nadřazeným systémům pro analýzu nestrukturovaných informací z veřejných zdrojů a zajistí propojení s vašimi daty.

Jak vidíte, je to prostě stále jen a opět hlavně o „správných datech“!!!

Toto téma řešíme pomocí těchto nástrojů

Big Data

Hadoop a jiné potvory

Zjistit víc

Data Integration

Data všech aplikací a systémů spojte se

Zjistit víc