Data Integration

Metadaty řízená integrační platforma, která podstatně zrychluje integrační projekty, aby dodala data businessu rychleji než manuálním kódováním. Analytici a vývojáři spolupracují, tvoří prototypy, iterují, validují a nasazují projekty v řádu dnů místo měsíců.

Chci vědět ještě víc

Datacenter Laptop