Zkušenost už nestačí.

Daty řízená výroba

Úvod do problematiky:

Neměříte celkovou efektivitu zařízení?

Nechcete se spoléhat jen na data z ERP? 

Potřebujete znát realitu a ne pouze výrobní plán?

Nedaří se Vám plnit takt na výrobní lince? 

Potřebujete zrychlit reakční čas ve výrobě? 

Trápí vás vysoká zmetkovost?

Rozhodujete se na základě domněnek, nebo tvrdých dat? 

Popis tématu:

Asi jste se již dostali do bodu, kdy máte data z ERP a máte data z různých zařízení ve výrobě (z linek, strojů, PLC, HMI, atd.). Nyní však narážíte na problémy spojené s neexistující jednotící vrstvou řídících systémů, které na základě vhodných kombinací, korelací, analýz dat pomohou výrobu nejen monitorovat, ale i řídit a aktivně zlepšovat její celky. 

Protože je digitální řízení výroby komplexní a rozsáhlé téma, výzev které vyvstávají je hned několik. Tehchnologicky se bavíme o všech úrovních dle modelu ISA-95. 

 V rámci jednoho výrobního závodu se jedná zejména o výzvy: 

 • neočekávané prostoje z různých důvodů;
 • nízkou efektivitu zařízení;
 • malou produktivitou výrobního procesu;
 • nízkou kvalitou hotových produktů;
 • vysokou zmetkovostí; 
 • neplánovanými odstávkami a jiné. 

V případě více výrobních lokalit se komplexita řízení zvyšuje zejména druhem sbíraných dat, jejich množstvím a konzistencí napříč systémy. Mnohem důrazněji je nutné se věnovat otázce řízení dat samotných, aby výsledek stále pomáhal vyrábět efektivněji, rychleji, kvalitněji, nebo levněji. 

Benefity daty řízené výroby jsou:

 • zvýšení provozuchopnosti díky měření OEE
 • snížení zmetkovosti/odpadů/nedodělků díky datům o výrobních technologiích a postupech
 • snížení skladových zásob díky optimálním procesům
 • sledovatelnost výrobních operací a deklarací materiálu
 • tvorba hondotových toků díky znalosti nákladů 
 • eliminace tužky a papíru ve výrobním procesu
 • porovnání výrobního plánu s realitou ve výrobě

Množství důvodů, proč výrobu řídit je podobně mnoho jako odpovídajících podpůrných technologických řešení. V INFA Solutions rádi navrhneme a dodáme to správné řešení.