Odhalování a evidence pochybných subjektů a jejich zařazování na Černou Listinu

Blacklisting

Úvod do problematiky:

Černou Listinou – nástrojem na řízení rizika a minimalizace či eliminace kontaktu se špatnými a pochybnými subjekty si budete moci ušetřit mnohé budoucí potíže a komplikace, které si nepřejete (si ani představit). Naopak koho si představit můžete, a to pod pojmem „špatný pochybný subjekt“, může být kdokoliv – problémový zákazník, dodavatel, zaměstnanec, klient, žadatel, prodejce ap. (v tomto případě někdy také krátce "Šmejd").

Odhalování a evidence pochybných subjektů a jejich zařazování na Černou Listinu
Tak dlouho se chodí..., až se dostaneš na Černou Listinu, „Ty Šmejde“.

Výzvy:

Kolik Vás stojí zpětné řešení zpronevěr a podvodů Vašich úplně nových klientů, partnerů (či žadatelů o zaměstnání)? Už jste si také někdy ex-post řekli: „Než špatný obchod, to raději žádný“? Jak včas a správně rozpoznat nebezpečný subjekt a naopak jak nezařadit jiného na Černou Listinu neprávem? No přeci na základě jejich dříve nebo jinde zjištěného nekorektního jednání.

Popis tématu:

Na základě získaných dat o uskutečněných podvodech a jejich pachatelích se s využitím analýzy minulých situací či zkušeností aktualizuje Černá Listina. Provádí se tak automatické skórování a vyřazování potenciálních podvodníků ještě před vstupem do vztahu s Vaší organizací. To vše je možné pomocí integračních, analytických a dalších nástrojů pro správu dat společnosti Informatica, které lze jednoduše napojit do nadřazených analytických a sledovacích systémů.

Na základě preventivního rozpoznání původců nestandardního chování, lze tedy opět předcházet podvodům a případně se jim (i původcům) téměř úplně vyhnout.

Jak vidíte, je to prostě stále jen a opět hlavně o „správných datech“!!!

Poznámky:

  • Jedním z důležitých interních zdrojů pro Černou Listinu jsou výstupy z Vašeho Fraud Detection systému. Ovšem je možná také spolupráce i v opačném směru, kdy systém Fraud Detection na základě dat z Blacklistingu použije jiné ostřejší algoritmy a to např. v případě, že narazí na podezřelý kontakt již uvedený na Blacklistu (ano, může to být i jen shoda jmen).
  • Logické je v tomto případě také doplnění vlastních dat o data z veřejných zdrojů případně různých již existujících registrů. Což má samo o sobě velice blízko k tématu Competitive Intelligence, protože lze s výhodou (s péčí řádného hospodáře) využít stejných nástrojů. (Pomocí takto získaných externích informací se snažíme udržet či získat obchodní výhodu).

Toto téma řešíme pomocí těchto nástrojů

Big Data

Hadoop a jiné potvory

Zjistit víc

Cloud Services

Data v mracích

Zjistit víc

Data Integration

Data všech aplikací a systémů spojte se

Zjistit víc

Data Quality

Když data tak správná

Zjistit víc

Data Security

Bezpečná data jsou stejně důležitá jako bezpečný sex.

Zjistit víc

Master Data Management

Nejsprávnější správná data

Zjistit víc