Digitální transformace začíná zde.

 

Sběr a vizualizace dat

Úvod do problematiky:

Umíte poskytnout vizuální výstup různým zaměstnancům s relevantními informacemi? 

Nedaří se Vám plnit takt na výrobní lince? 

Potřebujete zrychlit reakční čas ve výrobě? 

Trápí vás vysoká zmetkovost?

Rozhodujete se na základě domněnek, nebo tvrdých dat? 

Chtějí po vás zákazníci data z výroby? 

Výzvy:

Existují tři základní situace, se kterými se setkáváme:

  • buď máte staré stroje/zařízení, která žádná data neposkytují (“máme stroje ze 70tých let”);
  • nebo máte nové stroje/zařízení, která data poskytovat umí ale ty z nich aktivně nesbíráte (koupili jsme loni nová CNCčka, ale neumíme z nich tahat dat”); 
  • nebo máte výrobní proces, který neposkytuje zpětnou datovou vazbu (“na montáži nesbíráme data od operátorů”).

V mnoha případech se můžete ocitat dokonce ve všech třech situacích naráz. Podstatné je, že nemáte výstup z provozu, nebo ho máte nekvalitní a pozdě. Výsledkem může být nízká kvalita (vysoká zmetkovost, poruchovost strojů a zařízení, zákaznické reklamace), slabá produktivita (dlouhé náběhy, neplánované odstávky, prostoje), nákladovost výroby (nízká efektivity, nevytížení zaměstnanci a stroje), nebo manažerské problémy (bezpečnost, nevhodné pracovní podmínky)

 

Provozně víte, jaké důsledky má absence sbíraných dat. Technologicky vás zajímá, které řešení pokryje vaše problémy. Investičně hledáte nejadekvátnější řešení, které bude mít návratnost. V každém případě však již chápete, že co neměříte, to neřídíte. Jste na správné cestě, ale zatím Vám nedostatek informací z výroby zabraňuje vyrábět požadované množství, v požadovaném čase a kvalitě, s využitím požadovaných a včasných zdrojů. 

 

Díky kvalitnímu a včasnému sběru a vizualizaci dat různého původu: 

  • zlepšíte rozhodování lidí v čase;
  • zkvalitníte monitoring a řízení výroby;
  • zefektivníte plánování výroby a údržby, 
  • zavedete monitoring OEE,
  • zmenšíte zmetkovost a tvorbu technologických odpadů,
  • zvýšíte bezpečnost.

 

Na každé ze tří výše popsaných situací existuje vhodné řešení, které zajistí, že data respektive informace z dat získaných bude možné vhodně vizualizovat od “shopflooru” až po management firmy. V INFA Solutions rádi pomůžeme tuto problematiku vyřešit. V každém případě je však nutné sbírat správná data, ze kterých získáte správné informace pro svá rozhodnutí.