Společnost INFA Partner byla založena v roce 2004 a od té doby působí jako dodavatel technologie Informatica pro české a slovenské zákazníky.  Spolupracujeme s nejvýznamnějšími institucemi z oblasti finančnictví, telekomunikací, logistiky, státní správy a poskytovatelů IT řešení. Pro své zákazníky a partnery zajišťujeme kromě samotné technologie také lokální technickou podporu, expertní konzultace a školení.

Abychom byli schopni uspokojit širší potřeby našich zákazníků, spojené se zpracováním dat, doplnili jsme naše portfolio o další zajímavé technologie, mezi které aktuálně patří Grid-tools, Quiterian a HIPPO.


Logo Informatica

Produkty společnosti Informatica podporují širokou škálu celopodnikových projektů v oblasti INTEGRACE A KVALITY DAT, včetně datových skladů, migrací dat, konsolidace dat, synchronizace dat, data governance, master data managementu a celopodnikové integrace dat. Řešení na platformě Informatica pomáhají:

  • zlepšit obchodní rozhodování zpřístupněním přesných a konzistentním celopodnikových dat
  • snížit náklady na IT infrastrukturu a její složitost, díky univerzální a jednotné integrační platformě
  • zvýšit produktivitu IT a schopnost rychle reagovat na nové potřeby, díky flexibilitě řešení

Informatica je řadu let po sobě hodnocena analytickými společnostmi jako vedoucí dodavatel v oblastech datové integrace a kvality dat.

gridtools.png

Technologie Grid-tools umožňuje komplexně řešit PROBLEMATIKU PŘÍPRAVY A SPRÁVY NEPRODUKČNÍCH DAT. Jedná se o data, která se používají při vývoji aplikací, testování, školení, data poskytovaná externím organizacím, např. analytikům nebo outsourcing partnerům. Společným znakem těchto dat je, že nesmí obsahovat citlivé údaje, aby nedošlo k úniku chráněných informací. Technologie Grid-tools umožňuje realizovat:

  • maskování dat – nahrazení citlivých údajů neplatnými daty, která však mají stejnou charakteristiku
  • subsetting dat -  výběr reprezentativního vzorku dat pro neprodukční účely, jehož cílem je redukovat náklady na správu a uložení dat v neprodukčním prostředí
  • generování dat – tvorba umělých dat, která nevyžaduje přístup k produkčním datům. Tímto způsobem lze vyrobit kvalitní testovací data s vysokým obsahem variací v malém objemu dat.
  • analýza dat – analýza kvality testovacích dat

Technologie Grid-tools je analytiky hodnocena jako nejkomplexnější řešení pro maskování dat a správu testovacích dat (test data management)

hippo_logo_web.jpg HIPPO je unikátní nástroj pro MONITOROVÁNÍ A OPTIMALIZACI VÝKONNOSTI, plánování kapacity a reportování provozu platformy Informatica PowerCenter, prostřednictvím intuitivního webového rozhraní.

HIPPO pomáhá řešit problém typický pro dnešní komplexní prostředí – kdy i triviální otázka business uživatele „Proč nemám připraven svůj report?“ znamená náročný sběr a analýzu velkého objemu provozních dat, logů, atd. HIPPO tato data sbírá a analyzuje průběžně a umožňuje operátorům okamžitě nalézt problematické workflow a/nebo session a metodou drill-down se dobrat příčině problému. Navíc umožňuje aktivně zasílat zprávy, pokud např. některý proces běží déle než obvykle a tím okamžitě reagovat na problematické stavy.

© 2010 INFA Partner, s.r.o                    Kontaktujte nás |Mapa stránek