Společnost INFA Partner byla založena v roce 2004 a od té doby působí jako dodavatel technologie Informatica pro české a slovenské zákazníky.  Spolupracujeme s nejvýznamnějšími institucemi z oblasti finančnictví, telekomunikací, logistiky, státní správy a poskytovatelů IT řešení. Pro své zákazníky a partnery zajišťujeme kromě samotné technologie také lokální technickou podporu, expertní konzultace a školení.

Abychom byli schopni uspokojit širší potřeby našich zákazníků, spojené se zpracováním dat, doplnili jsme naše portfolio o další zajímavé technologie, mezi které aktuálně patří Grid-tools, Quiterian a HIPPO.


Logo Informatica

Produkty společnosti Informatica podporují širokou škálu celopodnikových projektů v oblasti INTEGRACE A KVALITY DAT, včetně datových skladů, migrací dat, konsolidace dat, synchronizace dat, data governance, master data managementu a celopodnikové integrace dat. Řešení na platformě Informatica pomáhají:

  • zlepšit obchodní rozhodování zpřístupněním přesných a konzistentním celopodnikových dat
  • snížit náklady na IT infrastrukturu a její složitost, díky univerzální a jednotné integrační platformě
  • zvýšit produktivitu IT a schopnost rychle reagovat na nové potřeby, díky flexibilitě řešení

Informatica je řadu let po sobě hodnocena analytickými společnostmi jako vedoucí dodavatel v oblastech datové integrace a kvality dat.

hippo_logo_web.jpg HIPPO je unikátní nástroj pro MONITOROVÁNÍ A OPTIMALIZACI VÝKONNOSTI, plánování kapacity a reportování provozu platformy Informatica PowerCenter, prostřednictvím intuitivního webového rozhraní.

HIPPO pomáhá řešit problém typický pro dnešní komplexní prostředí – kdy i triviální otázka business uživatele „Proč nemám připraven svůj report?“ znamená náročný sběr a analýzu velkého objemu provozních dat, logů, atd. HIPPO tato data sbírá a analyzuje průběžně a umožňuje operátorům okamžitě nalézt problematické workflow a/nebo session a metodou drill-down se dobrat příčině problému. Navíc umožňuje aktivně zasílat zprávy, pokud např. některý proces běží déle než obvykle a tím okamžitě reagovat na problematické stavy.

© 2010 INFA Partner, s.r.o                    Kontaktujte nás |Mapa stránek