Jde to i bez papíru. Opravdu.

 

Bezpapírové Digitální Procesy

Úvod do problematiky:

Máte mnoho papírových procesů? 

Plýtváte mnoho času přepisem informací?

Trpíte mnoho chyb způsobené ručním datlováním mezi papírem a excelem?

Složitě dohledáváte informace v papírových výkazech?

Reportujete až o 5 dní pozdějí, kvůli enormnímu množství přepisovaných dokumentů?  

Výzvy:

“Každou hodinu zapisují operátoři počet vyrobených kusů do výkazu výroby. Na konci směny posbírá mistr 50 papírových výkazů a dá to dvěma mým asistentkám, které pak přepisují tyto informace do Excelu. V tom excelu mají všechna data a počítají tam důležitá KPIs. O dva později mi reportují, kolik jsme vyrobili kusů".

Jeden z mnoha případů, se kterým se v mnoha iteracích často setkáváme. Na příkladu je také patrné, jaké výzvy v rámci celého závodu způsobuje. A ačkoliv je technologie papíru nejvíce adoptovanou a má v řízení firem (bohužel) stále své místo, už tam dávno nepatří.

Sbíraná data jsou totiž tak kvalitní, jak kvalitně je dokážete správně zaznamenat, správně přepsat a správně reportovat. A za všemi těmito činnostmi musí stát člověk, který z boží vůle často a rád chybuje.

Ve firmách často dochází k:

   • neefektivnímu a časově velmi náročnému sběru a zpracování dat
   • obrovské prodlevě mezi záznamem informace a reportingem napříč firmou
   • nátlaku na správnou archivaci papírových dokumentů
   • velkým nákladům ušlých příležitostí z důvodu pozdní informace
   • neschopnosti operatinímu řízení výrobního programu
   • chybným měsíčním uzávěrkám
   • špatnému sales, plánovacího a finančního forecastingu

 

Tyto a další bolesti, se dají velmi elegantně podchytit, pomocí elektronického záznamu dat a jejich následnému automatickému zpracovávání a reportingu dat v reálném čase.

Díky těmto řešením pak podnikům dokážeme výrazně uspořit na repetitivní, chybové práce bez přidané hodnoty, a především na pozdních a špatných rozhodnutích, učiněných na základě špatných dat.