Studie proveditelnosti

Bezpapírové a automatizované procesy

Společnost AGC Processing v Kryrech, která vyrábí izolační a bezpečnostní skla nadměrných rozměrů, nás pověřila návrhem řešení, které by automatizovalo jejich chybné procesy založené na papíru. Díky našim odborným znalostem jsme provedli úspěšnou studii proveditelnosti a navrhli elegantní řešení, které nyní v AGC implementují.

Businessová potřeba:

  • Automatizace papírových procesů
  • Sběr a zpracování dat o produktivitě a docházce
  • Tvorba reportů o klíčových KPI's v reálném čase
  • Automatické počítání výkonnostních prémi

Výzvy:

  • 40 000 EUR roční ztráta neefektivním ručním přepisem (125 dní)
  • 2-3 denní prodleva mezi sběrem dat a podáním zprávy
  • Chybné, časově náročné a manuální zpracování dat
  • Vysoké náklady ušlých příležitostí v důsledku pozdního reportingu

Navržené řešení:

  • DWH postavený na databázi SQL (již používáno)
  • Integrace systému HR (již implementováno)
  • Implementace čteček RFID karet (již používáno)
  • RPA + skripty pro automatizované zpracování dat
  • Data pipelines pro PowerBI reporting (již používáno) 

Výsledek a přínosy:

Za 2 měsíce jsme provedli analýzu současného stavu, navrhli proveditelné řešení s odhadovaným ROI 7 měsíců a vytvořili projektový plán implementace. Navrhované řešení, které eliminuje a automatizuje dříve papírové procesy a výkaznictví, nyní společnost AGC interně implementuje pod naším dohledem.

Ozvěte se nám