Analýza firemních KPIsZákazník: Dodavatel v automobilovém průmyslu, zpracování kovů

Obrat: 57 mio  EUR (2022)

Počet zaměstnanců: 420 (2022)

Rok zpracování analýzy: 2023

Doba trvání analýzy: 13 týdnů

Rozsah analýzy: celkem 9 firemních oddělení

 

Cílem analýzy bylo získat přehled o nepřeberném množství různých metod sběru, zpracování, reportingu a analýzy dat, aby mohla firma efektivně investovat do řešení, která omezí hlavní místa, kde je zpracovávání dat neefektivní. 

Hlavními nástroji pro měření firemních KPIs byl Excel. Vznikalo zde spousta neefektivit - rychlost zpracování, úplnost dat, standardizace vstupů i výstupů, chybovost záznamů. 

Za necelých 13 týdnů  byla analyzována všechna oddělení ve společnosti. Detailní byla analýza datového toku pro zpracování 75 měřených celopodnikových KPIs. 

Výsledkem analýzy byl soubor dokumentů, které shrnovaly následující: 

  1. Vizualizace datového toku - odkud se berou data, jak se zpracovávají, kde jsou neefektivity
  2. Vyhodnocení míry automatizace reportingu
  3. Kalendář reportingu včetně jednotlivých prodlev
  4. Time-to-detect + time-to-report
  5. Zpracované business-cases na zefektivnění reportingu KPIs

 

Výsledkem analýzy je obsáhlý zdroj informací pro zákazníka, který má dnes veškeré objektivní informace, aby se rozhodl, zda a do čeho bude v budoucnu v oblasti digitalizace investovat. 

Ozvěte se nám