Chytrá spotřeba energií.

 

EnergyMonitoring & Management

Úvod do problematiky:

Máte globální cíle a KPIs nastavené na spotřebu energie a úsporu emisí?

Děsí vás Green Deal, zvyšující se ceny energií a zákaznické audity? 

Nevíte, zda se vyplatí vypínat výrobní technologie? 

Nejste schopni měřit spotřebu medií na jednotlivých technologických operacích? 

Výzvy:

Velmi často se s našimi “energy-intensive” zákazníky, jejichž účet za energie může dosahovat až 10% nákladů firmy, zabýváme otázkou jak spotřebu medií nejen monitorovat, ale jaká nápravná opatření implementovat, aby dosáhli větších úspor jak ve výrobě, provozu a údržbě, ale i v pracovním a životním prostředí. 

Již nestačí sledovat spotřebu u uzávěru plynu, nebo odběrném místě na elektřiny. Čím větší detail na každé energeticky náročné technologii (svařování, řezání, lisování), tím snadnější odhalení úspor nejen v rámci výrobního procesu, ale také v rámci plánování a údržby. 

Pokud vám příslovečně “teče do bot” s ohledem na neschopnost efektivně monitorovat a řídit reálnou spotřebu energetických médií na výrobních i nevýrobních celcích v podniku, je na čase se porozhlédnout po adekvátním řešení. Počátečním krokem by v každém případě měl být energetický audit, který posoudí aktuální stav a navrhne vhodná opatření. 

Opatření se pak budou většinou týkat nejen procesních změn, ale také implementace digitálních nástrojů, které pomohou spotřebu medií měřit v reálném čase a poukazovat na místa, kde je prostor pro úsporu. 

Díky řešení energy managementu se dočkáte tak několika přínosů: 

  • úspora energie a peněz díky monitroingu spotřeby energií v reálném čase, odkudkoliv;
  • efektivnější výrobní plán pro eliminací smluvních pokut u dodavatele energií;
  • snížení emisí a splnění nastavených KPIs;
  • zvýšená ochrana zaměstnanců;
  • efektivní využití náběhových křivek strojů a technologií;
  • snížení nákladů na údržbu a zvýšení kvality výrobků.

Úspory a snížení dopadů na životní prostředí jsou jen otázkou času, v každém případě se ovšem musíte opírat o ta „správná data“