Jak to nakonec u Vltavy dopadlo?

Bylo vyprodáno. Dorazilo 41 lidí, zákazníků, partnerů, „volnonožců“, kteří s námi již několik let spolupracují, ale i ti, kteří si nás přišli „voťukat“ a kterým jsme se chtěli představit.

Nikdo z účastníků nepřiplul, takže nevyužil volného parkovacího místa, které jsme mu rezervovali u mola veslařského klubu Slavia. 

Čímž tedy odpovídáme na otázku, co mají společného data s Vltavou. Martin Nedělka, který vede divizi Body Boutique [ano, můžete si představit jako Body Shopping Exclusive, tedy unikátní (nekonfekční ;-)  odborníci] na úvod mluvil o spolupráci s INFA Partner a přesvědčení, že máme produkt, který umožní těm, kteří s ním budou umět pracovat, zajímavé profesní příležitosti.

Hlavní téma, výhody i nevýhody práce s daty v cloudu, přednášel Martin Schiller, Informatica „guru“. Vzhledem k počtu položených dotazů si můžeme myslet, že téma přechodu do cloudu je „lákavé“, ale je třeba si definovat očekávání a změnit mindset na "cloudový".

Demo, kde demonstroval jednoduchost práce s produktem Informatica Intelligent Data Management Cloud, jednoho nástroje pro kompletní datový management, „ovládal“ Matěj Vacek, náš zkušený konzultant.

 

Pokud by vás zajímal větší detail, nebo třeba demo, napište, volejte, najděte Martina Nedělku.

Jak to nakonec u Vltavy dopadlo?