Školení

Společnost INFA Partner zajišťuje standardní kurzy k softwaru společnosti Informatica, jejichž cílem je usnadnit a urychlit uživatelům získání zkušeností pro implementaci a používání těchto programových produktů. Kurzy jsou vedeny zkušenými experty na technologie Informatica, v českém nebo anglickém jazyce (na vyžádání).

Kurzy jsou pořádány ve vlastním školicím středisku, po dohodě je možné uspořádat školení u zákazníka. Účastníci školení obdrží na každý den stravenku v hodnotě 80 Kč. Během školení je zajištěno občerstvení.

Kromě kurzů uvedených v přehledu je možné připravit školení individuálně vytvořené podle potřeb zákazníka.

Přehled kurzů:

Informatica PowerCenter Level I Developer

Třídenní výukový a praktický kurz je navržen pro ty uživatele, kteří mají s nástrojem Informatica PowerCenter nulové nebo velmi malé zkušenosti. Kurz přináší základní znalosti potřebné k plnohodnotnému používání tohoto nástroje. Účastníci se seznámí s architekturou systému, jednotlivými klientskými nástroji, technikou návrhu mapování a workflow a také s monitorováním provozu. Výklad je prokládán cvičeními na reálné instalaci produktu pro rychlé osvojení práce s nástrojem. Aby byl kurz maximálně efektivní, předpokládá se u studentů základní znalost konceptů relační databáze, jazyka SQL a orientace v prostředí Microsoft Windows.


Informatica PowerCenter Level II Developer

Třídenní výukový a praktický kurz navazuje na školení Informatica PowerCenter Basics. Kurz je primárně určen pro vývojáře, kteří již mají s produktem PowerCenter praktické zkušenosti a chtějí si dále rozšířit své znalosti o pokročilé způsoby práce s tímto nástrojem.

 

Informatica PowerCenter Administrator

Toto dvoudenní školení je určeno pro administrátory systému.

Informatica Data Quality 9

Tento 3 denní kurz seznamuje studenty s nástrojem Informatica Data Quality 9 a možnostmi jeho použití. Je určen pro zájemce, kteří s tímto nástrojem nemají žádné, nebo jen minimální zkušenosti. Kurz se skládá z ukázek a praktických cvičení na reálné instalaci produktu.

Test Data Management

Školení Test Data Managementu Vám přinese úvodní vhled do problematiky základních stavebních kamenů této oblasti. Pomocí vysvětlení konceptů pro identifikaci obchodních požadavků na data, jejich porozumění a následné definici budete moci zavést správné mechanismy v oblasti práce s daty pro testovací účely ve Vaší organizaci. Zajisté přijde vhod i průvodní vysvětlení dobrých pravidel, která je více než vhodné dodržovat pro úspěch celého procesu, jeho efektivitu a finanční a projektový přínos. Probírány jsou vlivy, které de-facto vyžadují v dnešní době tuto oblast kvalitně pokrýt a řídit v každé organizaci. Školení je realizováno formou workshopu, doprovázeno praktickými příklady a častou interakcí se školenými, aby mohlo přímo docházet k porovnání probíraných témat se zkušenostmi účastníků.

© 2010 INFA Partner, s.r.o                    Kontaktujte nás |Mapa stránek