Produkt DDWeb (Dynamic Data Web) firmy Quiterian rozšiřuje stávající prostředí Business Inteligence o možnost velmi intuitivně a jednoduše využívat pokročilé analytické techniky a dolování dat (data mining). DDWeb spojuje sílu intuitivního přístupu se sofistikovanou technologí (Sloupcová databáze + InMemory) do unikátní platformy. Za pomocí jednoduchých drag & drop operací a bez nutnosti expertních znalostí statistiky, může běžný business uživatel  vytvářet pokročilé analytické modely nad miliardami záznamů a okamžitě získávat jejich výsledky. 

Architektura DDWebu je následující:


architektura-quiterian.JPGPomocí iLoaderu jsou nahrána data z mnoha různých zdrojů do vlastního repository, nad kterým jsou prováděny veškeré analýzy. DDWeb při analýzách nezasahuje do zdrojových systémů a ani je nijak nezatěžuje. Data v repozitory jsou aktualizována, takže uživatel má neustále k dispozici aktuální výsledky. Z hlediska uživatele je vše velmi jednoduché a intuitivní a veškeré ovládání a správa probíhá přes internetový prohlížeč, takže odpadá nutnost instalace dodatečného softwaru na klientských počítačích.  
© 2010 INFA Partner, s.r.o