HIPPO_logo.jpg

Informatica PowerCenter je výkonná a robustní integrační platforma, kterou po celém světě využívají tisíce zákazníků. Nabízí rozsáhlé možnosti pro realizaci téměř jakýchkoliv požadavků spojených s integrací a transformací dat. Přesto existuje určitá oblast funkcionality, která v celém řešení schází – a sice nástroj pro globální monitorování a optima-lizaci provozu celého prostředí Informatica PowerCenter.

To bylo impulzem pro vývoj řešení, které by přehlednou grafickou formou umožnilo analýzu stavu systému, využití hardwarových zdrojů, reportování problematických procesů, proaktivní zasílání zpráv o chybném nebo nestandard-ním chování. Takové řešení dnes existuje a jmenuje se HIPPO.

HIPPO je unikátní nástroj pro monitorování a optimalizaci výkonnosti, plánování kapacity a reportování provozu platformy Informatica PowerCenter, prostřednictvím intuitivního webového rozhraní.

HIPPO pomáhá řešit problém typický pro dnešní komplexní prostředí – kdy i triviální otázka business uživatele „Proč nemám připraven svůj report?“ znamená náročný sběr a analýzu velkého objemu provozních dat, logů, atd. HIPPO tato data sbírá a analyzuje průběžně a umožňuje operátorům okamžitě nalézt problematické workflow a/nebo session a metodou drill-down se dobrat příčině problému. Navíc umožňuje aktivně zasílat zprávy, pokud např. některý proces běží déle než obvykle a tím okamžitě reagovat na problematické stavy.

HIPPO vnáší přehled do toho, které procesy běžely, kdy a jaké zdroje spotřebovaly, a tím optimalizovat přeexponovaná nebo naopak plně nevyužitá časová okna. Kromě optima-lizace současného využití zdrojů lze tyto informace využít také pro kvalitnější plánování budoucího využití zdrojů a rozvoje systému.

Klíčové vlastnosti:

 • předpřipravené dashboardy pro monitorování stavu systému (CPU, paměť, propustnost, objemy dat, atd.)
 • vizualizace zátěže procesy Informatiky i ostatními aplikacemi (loadery, skripty,...)
 • reporty pro analýzu současných i historických běhů procesů (worklows, sessions, tasks, transformations, threads)
 • reporty limitních procesů (sessions s největším/nejmenším zpracovávaným objemem dat, délkou běhu, propustností, atd.)
 • proaktivní zasílání upozornění o problémových nebo nestandardních stavech (session běží déle než je běžná doba běhu, propustnost menší než obvyklá, ...)
 • možnost integrace se standardními reportovacími nástroji (Cognos, Microstrategy, Business Objects, atd.) 

Neexistuje jiný nástroj, který by lépe rozuměl prostředí Informatica PowerCenter a nabízel podobnou funkcionalitu. HIPPO vám umožní maximálně využít vaši investici do technologie Informatica.

Hlavní přínosy:

 • optimalizace
  využití platformy Informatica pro maximalizaci návratnosti vynaložené investice
 • minimalizace slabých míst systému
  a odstávek
 • kvalitní informace pro plánování kapacity a vybalancování zátěže
 • snížení nákladů na vývoj díky vyšší efektivitě vyvinutých objektů v rannějších fázích projektů


 HIPPO_screens_2.jpg
© 2010 INFA Partner, s.r.o