Informatica Data Integration Hub

První implementace „Jednoduché ústředny“ pro prostředí komplexní datové integrace

I ta nejlépe spravovaná rozsáhlá prostředí datové integrace rostou časem v komplexitě a jsou zatížena stovkami či tisícovkami point-to-point integrací. A stále je větší tlak na rychlou integraci nových a nových datových zdrojů a aplikací, plus se objevují rostoucí trendy cloudu a velkých dat, které mění infrastrukturu IT. Současně ale finanční ředitelé snižují rozpočty a tlačí na IT, aby fungovalo efektivněji, aby dělalo více za méně.

Od spojovatelen k automatickým ústřednám

Před sto lety byla průměrná doba spojení dálkového telefonního hovoru 15 minut. Dnes automatické ústředny a nověji IP telefonie komunikaci významně změnily. Technologie dovolila lidem se spojit okamžitě stiskem tlačítka, a to dokonce včetně komplexních aplikací jako je video konference nebo chat.

Informatica Data Integration Hub je nová informační infrastrukturní služba, která dovoluje provést podobnou revoluci v integraci dat, včetně ekvivalentů one-to-many a many-to-many datových propojení. Jako první aplikuje model publish-and-subscribe (publikace-a-konzumace) do datové integrace. Spíše než o černou skříňku se jedná o implementaci nejlepších praktik z oblasti automatizace datové a aplikační integrace.

Hub zjednodušuje datovou integraci mezi aplikacemi a podporuje širokou škálu integrovaných dat, jejich formátů, latencí či protokolů v jediné platformě. A protože jde o Hub (střed, uzel) jsou řízení, dohled a ovládání centralizované. Toto vše zajišťuje, že data přesunovaná přes Hub jsou důvěryhodná, bezpečná a stopovatelná.

Publish-and-Subscribe přístup znamená konec složitostem Point-to-Point integrací

Použitím inovativního přístupu publikace-a-konzumace jsou zdroje dat odděleny (decoupled) od jejich cílů, což umožňuje aplikacím publikovat data pouze jedenkrát a přitom podporovat více cílových aplikací. Informatica Data Integration Hub se zaměřuje na nedostatek data lineage v tradičním point-to-point přístupu, který časem vede k velkým celkovým nákladům (TCO) takových řešení a neschopnosti IT vyhovět potřebám businessu.

Dodávejte nové integrace rychleji s menší režií

Pro snížení času vývoje integrací poskytuje Data Integration Hub samoobslužné rozhraní. Je navrženo pro netechnické role (analytiky), kteří skrze jednoduché průvodce mohou data publikovat či se hlásit k jejich konzumaci. A protože je vše spravováno centrálně, je dále jednoduché taková data sdílet mezi různými aplikacemi. Stačí jen pár kliknutí a uživatelé mohou data kombinovat, filtrovat a transformovat dle svých potřeb.

Klíčové vlastnosti

Automatická persistentní vrstva

Persistentní vrstva v relační databázi umožňuje automatizované uložení publikovaných dat do doby, než je spotřebují všechny konzumující aplikace. Publikující aplikace data posílá pouze jedenkrát do Hubu, odkud jsou poté odebírána více konzumenty. Tento přístup značně redukuje zátěž transakčních systémů a téměř eliminuje závislosti mezi aplikacemi.

Persistence je automaticky spravovaná Data Integration Hubem. Pro každou publikaci jsou tabulky automaticky vytvořeny, což umožňuje snadné ukládání a archivaci dat. Protože všechny pohyby dat jdou přes tuto persistentní vrstvu, je i veškerá správa dat jednotně aplikována a může být snadno monitorována přes jednotné uživatelské rozhraní.

Správa dat

Pro netechnické uživatele jsou připraveni průvodci, kteří umožňují snadné publikování dat do centrálního katalogu. Protože jsou tyto informace uloženy v katalogu, je přihlášení se ke konzumaci těchto dat velmi snadné. Toto dále usnadňuje znovupoužití dat mezi více aplikacemi. Když uživatelé publikují data, musí určit:

  • Co publikovat – delta přírůstky nebo celá data (full snapshot).
  • Frekvenci publikování – v reálném čase, dávkově nebo téměř reálném čase.
  • Formát dat – relační databáze, XML, CSV apod.

Všechna data publikovaná do Hubu mohou být čištěna a certifikována před přesunem do Hubu. To téměř odstraňuje nebezpečí chybných dat množících se do ostatních aplikací, cloudových služeb či externím partnerům.

DIH1.jpg

Správa interakcí

Místo toho, aby IT budovalo stovky nebo dokonce tisíce point-to-point integrací, mohou být jednou publikovaná data sdílená více konzumujícími aplikacemi. Rozhraní mezi publikujícími a konzumujícími aplikacemi mohou být nyní jednoduše spravovaná v Hubu. Oddělením (decoupling) zdrojů a cílů datové integrace se aplikace stávají na sobě vzájemně méně procesně závislé.

Skrze jednoduché průvodce mohou uživatelé nastavit konzumaci publikovaných dat podle bezpečnostních zásad. Na pozadí jsou automaticky vytvořeny PowerCenter workflow dle metadat a požadavků. Tyto workflow mohou data kombinovat, filtrovat, transformovat či dokonce maskovat. Tento přístup významně snižuje rychlost nasazení (time-to-market), protože nevyžaduje spolupráci s IT.

Dohled a ovládání

Jak se data pohybují z a do Data Integration Hubu, generují události, které jsou zachycovány společně s metadaty v operační databázi (ODS). Skrze přátelské grafické rozhraní mohou uživatelé sledovat detaily každé interakce a publikace a jejich výsledky. Vše samozřejmě přes bezpečnostní vrstvu, která zajišťuje autorizovaný přístup k citlivým datům.

Robustní konfigurovatelné upozorňování a varování dává operátorům a manažerům aplikací klid, protože vědí o případných problémech okamžitě. S použitím konfigurovatelných dashboardů operátoři dohlížejí na klíčové indikátory (KPI) datové integrace.

Protože ODS také zachycuje metadata každé publikace, lze jednoduchým dotazem zjistit dopad na výměnu či upgrade aplikace nebo naznačit, že některé publikace již nejsou používány. Schopnost jednoduše určit data lineage může ušetřit týdny či měsíce při přesunu aplikací z/do cloudu nebo při konsolidaci nadbytečných aplikací.


DIH2.jpg 

Klíčové výhody

Optimalizace integračních služeb podle požadavků businessu za nižší cenu

Většiny tradičních integračních projektů se účastní IT oddělení na analýze požadavků, návrhu toků a vývoji rozhraní. V tomto časově a na zdroje náročném modelu často nároky businessu převyšují kapacity IT oddělení anebo způsobují dlouhé doby dodání rozhraní. Informatica Data Integration Hub tento model mění tím, že umožňuje netechnickým uživatelům samoobslužný přístup k publikování a konzumaci dat. Uživatelům je nabízen centralizovaný katalog dat, ze kterého si mohou data odebrat, a Hub automaticky vygeneruje rozhraní. IT oddělení se tohoto nemusí účastnit, což značně snižuje náklady. Aplikace konzumující data jsou vzájemně méně závislá na procesu publikace dat. To umožňuje, aby data byla doručována ve správném formátu a ve správný čas, a tak uspokojila požadavky businessu.

Dodávání certifikovaných dat kamkoliv a kdykoliv

Konzumující aplikace již více nemusí budovat vlastní proces validace dat, která přijímají. Procesem publikace je zajištěno, že data procházející Data Integration Hubem jsou vyčištěná, kompletní a přesná. Také se tím zbavíme redundantních a nekonzistentních procesů datové validace, včetně náročných manuálních kroků validace. S centralizovanou validací je riziko chybných dat množících se do dalších aplikací téměř odstraněno, což v důsledku zajišťuje, že business a jeho partneři se rozhodují na základě vysoce kvalitních informací.

Žádné ztrácení dat při integracích

V prostředí point-to-point integrací obsahujícím stovky samostatných systémů v tuctech globálních lokací je téměř nemožné sledovat každý kousek dat. V nespravovatelném systému těchto proporcí nevyhnutelně dochází ke ztrátám dat, chybám ve zpracování a celková data lineage je ztracena. Informatica Data Integration Hub spravuje, monitoruje a sleduje metadata každého publikačního i konzumujícího rozhraní. Robustní upozorňovací a výstražný systém upozorňuje v reálném čase operátory na každý problém, takže data se neustále přesouvají a nikde nedochází k jejich ztrátě. Vývojáři a analytici mohou metadata prohledávat a určovat zdroje a cíle dat při dopadové analýze výměny či upgrade aplikací. Pro pracovníky zodpovědné za dodržování standardů jsou připraveny auditovací reporty na stisk tlačítka.

© 2010 INFA Partner, s.r.o                    Kontaktujte nás |Mapa stránek